Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Om statsråden kan garantere at en ny Sluppen bru er en del av ny NTP så Miljøpakken kan forskuttere byggingen

Datert: 09.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Ny Sluppen bru på riksvei 706 i Trondheim inngår i Miljøpakken og forutsettes delvis bompengefinansiert. Utbyggingen vil løse en betydelig trafikkutfordring i og rundt Trondheim. Miljøpakken vil forskuttere byggingen, men Statens vegvesen har satt foten ned til etter at ny NTP er vedtatt av Stortinget, noe som betyr utsettelse av den nye brua i flere år.

Kan statsråden garantere at en ny Sluppen bru er en del av ny NTP så Miljøpakken kan forskuttere byggingen?


Les hele debatten