Spørretimespørsmål fra Kåre Simensen (A) til samferdselsministeren

Om hvorfor regjeringen lot være å sende nye tidstabeller på flyanbudsruter på høring i forbindelse med nye kontrakter for ruteflygning i Nord-Trøndelag og Nord-Norge

Datert: 09.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Tidligere var det praksis med at nye tidstabeller på flyanbudsruter ble sendt på høring før de blir endelig bestemt. I forbindelse med nye kontrakter for ruteflygning i Nord-Trøndelag og Nord-Norge gjeldende fra 1. januar 2017 gikk regjeringen vekk fra denne praksisen.

Hva var bakgrunnen for denne praksisendringen, og synes statsråden fortsatt dette er klokt, sett i lys av all misnøyen med de nye tidstabellene?


Les hele debatten