Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om hvilke initiativer statsråden og regjeringen har tatt overfor EU for å sikre muligheten for å videreføre den norske CO¨2-kompensasjonsordningen

Datert: 09.02.2017
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 15.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Norsk kraftkrevende industri har siden 2012 fått CO2-kompensasjon. For at denne ordningen skal kunne videreføres også etter 2020, må EUs kvotedirektiv og statsstøtteregler være utformet slik at den norske ordningen kan videreføres. Revisjonen av EUs kvotedirektiv er nå under behandling i Europaparlamentet.

Hvilke initiativer har statsråden og regjeringen tatt overfor EU for å sikre muligheten for å videreføre den norske CO2-kompensasjonsordningen?


Les hele debatten