Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvilke initiativ statsråden tok eller vil ta for å sikre videre god lokal deltakelse i utformingen av de nye politidistriktene

Datert: 09.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Arbeiderpartiet la inn sterke føringer om lokal forankring og prosess i utformingen av de nye politidistriktene. Politiet skulle bli mer tilgjengelig og til stede. Det er kommet negative tilbakemeldinger på prosesser fra hele landet. I Vest-Agder har Lyngdal og Kvinesdal sendt klage. Da statsråden sa ja til å bli ny justis- og beredskapsminister, regner jeg med visjonene inneholdt tanker om gode løsninger for å gjøre gjennomføringen bedre.

Hvilke initiativ tok / vil statsråden ta for å sikre videre god lokal deltakelse?


Les hele debatten