Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Om statsråden vil sikre at hovedkontorene for Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet forblir i Tromsø

Datert: 09.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hovedkontor for Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet kan nå bli flyttet fra Tromsø som følge av et organiseringsprosjekt ledet av Kunnskapsdepartementet. Dette er de siste av en rekke andre sentraliseringsgrep, som nedleggelse av DFØ og senest Lånekassens avdelinger i Tromsø.

Vil statsråden sikre at kompetanse, myndighet og dermed de nevnte hovedkontorene forblir i Tromsø?


Les hele debatten