Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden mener svekkelsen i flytilbudet i distriktene står i forhold til hvor mye staten sparer på de nye kontraktene

Datert: 13.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Fra 1. april er det ny 'FOT-rute'-periode i Nord-Trøndelag og Nord-Norge. Widerøe vant kontrakten, og det er stor misnøye med både økte priser, færre avganger og endrede avgangstider. Det er også stor misnøye med at man har kuttet tidligere praksis med at nye tidstabeller ikke blir sendt på høring før de iverksettes. Alle disse grepene er en konsekvens av nye anbudskriterier.

Hvor mye sparer staten på de nye kontraktene, og mener statsråden dette står i forhold til svekkelsen i flytilbudet i distriktene?


Les hele debatten