Muntlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Om utviklingstrekk som gir grunn til bekymring for pressefriheten og offentligheten, og hva medieministeren mener om at representanter fra regjeringen oppfordrer til boikott av norske medier

Datert: 08.02.2017
Besvart: 08.02.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Mitt spørsmål går til kultur- og medieministeren.

Vi ser i vår tid utviklingstrekk som gir grunn til bekymring for pressefriheten og offentligheten. I enkelte land stenges og knebles pressen, og journalister og redaktører blir truet. Mange mediehus gjennomgår store endringer som legger press på journalistikken. Mange, særlig unge, bruker ikke etablerte mediekanaler, som aviser og kringkasting, som sine fremste nyhetskilder, men sosiale medier, som ikke driver etter Vær Varsom-plakaten, med kildevern og tilsvarsrett for folk som blir angrepet. I USA ser vi at kritisk journalistikk blir møtt med påstander om falske nyheter. Dette i sum tegner et ganske skremmende bilde av en felles offentlighet som forvitrer, noe som kan representere demokratiske utfordringer.

De fremste til å forsvare den frie presse skal være politikerne. Vi er satt til å beskytte de grunnleggende frihetene i Grunnloven. Men også her i Norge ser vi ledende politikere – i regjering – brenne aviser, oppfordre til boikott av aviser og trekke pressens troverdighet i tvil. Dette er ikke bare den enkelte statsråd eller et enkelt regjeringsparti sitt problem, dette bør være hele regjeringens problem.

Kulturministeren har det overordnede og koordinerende ansvaret for mediepolitikken i Norge. Hva mener medieministeren om at representanter fra regjeringen oppfordrer til boikott av norske medier?


Les hele debatten