Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

Om hva som er bakgrunnen for at utenriksministeren har valgt å kutte dramatisk i bevilgningene til den norske Burmakomiteen, som har spilt en viktig rolle i å bygge opp kunnskap om utviklingen i Myanmar

Datert: 14.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av utenriksminister Børge Brende

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Utviklingen i Myanmar er inne i en kritisk fase, både med tanke på styresett, økonomisk utvikling og menneskerettigheter. En rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, norske bedrifter og staten har økt innsats og tilstedeværelse i Myanmar. Den norske Burmakomiteen har spilt en viktig rolle i å bygge opp kunnskap om utviklingen i landet.

Gitt denne situasjonen, hva er bakgrunnen for at utenriksministeren har valgt å kutte dramatisk i bevilgningene til Burmakomiteen?


Les hele debatten