Spørretimespørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å avhjelpe situasjonen med sprengt kapasitet på NSBs tog og toglinjene gjennom Østfold, med henvisning til at togene i rushtiden er overfylte av pendlere

Datert: 16.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Jernbanen gjennom Østfold er viktig for effektiv, sikker og miljøvennlig transport gjennom fylket, og særlig viktig for dem som daglig pendler med jernbanen for å jobbe i Oslo. Dessverre er kapasiteten på NSBs tog og toglinjene gjennom Østfold sprengt på flere avganger. Togene i rushtiden er derfor overfylte av pendlere som må stå på grunn av for få togsett på disse avgangene. De kommer for sent på jobb pga. daglige forsinkelser.

Hva vil statsråden konkret gjøre for å avhjelpe denne situasjonen nå?


Les hele debatten