Spørretimespørsmål fra Lise Solveig Wiik (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorfor ikke regjeringen prioriterer helsetilbudet til kvinner i fengsel, selv om det vil kunne bidra til bedre rehabilitering

Datert: 16.02.2017
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 22.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Lise Solveig Wiik (A)

Spørsmål

Lise Solveig Wiik (A): Sivilombudsmannen og Likestillingsombudet har uttrykt bekymring for kvinners situasjon i fengsel. Forskning og undersøkelser viser at mange kvinner har store helseutfordringer. Alvorlige volds- og overgrepstraumer forekommer ofte, men kvinnene får ikke behandling for sine alvorlige traumer. Arbeiderpartiet har, i motsetning til regjeringen, prioritert midler til kvinners helse i våre budsjetter.

Hvorfor prioriterer ikke regjeringen helsetilbudet til kvinner i fengsel, selv om det vil kunne bidra til bedre rehabilitering?


Les hele debatten