Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Om hvorvidt det er slik at traseen for bygging av ny E16 og ny Ringeriksbane fra Kroksund til Hønefoss gjennom de sårbare våtmarksområdene bestemmes uten at verneplanen for Tyrifjorden er sluttført

Datert: 16.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Tilrådingen for verneplanen for Tyrifjorden har vært klar siden høsten 2012. Miljøminister Tine Sundtoft sa 4. november 2015 'at planen ikke ligger i skuffen, men at det jobbes med å få sluttbehandlet verneplanen', og at sluttføring av verneplanen er viktig i en løsning som ivaretar viktige naturverdier ved bygging av ny E16 og ny Ringeriksbane fra Kroksund til Hønefoss.

Er det på tross av dette nå slik at traseen gjennom de sårbare våtmarksområdene bestemmes uten at verneplanen er sluttført?


Les hele debatten