Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

Om likestilling i norsk filmbransje, og hvorvidt statsråden mener at det ville blitt dårligere filmer dersom hun hadde stilt krav om at målet om bedre kjønnsbalanse skal nås, for eksempel ved aktiv bruk av støtteordningene

Datert: 16.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Norsk filmbransje har snakket om likestilling i årevis. I filmforliket påla Stortinget regjeringen å iverksette tiltak for å bedre kjønnsbalansen, samt opprettholde målet om at det skal være minst 40 pst. av hvert kjønn i nøkkelposisjoner. I et intervju i Tromsø i januar, uttalte statsråden at 'en sånn målsetting ikke må gå på akkord med den kunstneriske friheten'.

Mener statsråden at det ville blitt dårligere filmer dersom hun hadde stilt krav om at målet skal nås, for eksempel ved aktiv bruk av støtteordningene?


Les hele debatten