Spørretimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til næringsministeren

Om at forskriftsendringer for registrering av passasjerskip, som setter minst 700 norske arbeidsplasser i fare for utflagging, begrunnes med at dagens ordning strider mot EØS-avtalen, og hvorvidt politikken er i tråd med regjeringens vilje

Datert: 16.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Regjeringens forskriftsendringer for registrering av passasjerskip setter minst 700 norske arbeidsplasser i fare for utflagging. Arbeiderne blir erstattet av utenlandske ansatte på dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Begrunnelsen til endringen er at dagens ordning strider mot EØS-avtalen.

Betyr det at statsråden ikke fører en politikk hun selv ønsker, men gjør det på grunn av krav fra Brussel, eller er politikken i tråd med regjeringens vilje, men at regjeringen skyver EØS-avtalen foran dere?


Les hele debatten