Spørretimespørsmål fra Terje Breivik (V) til finansministeren

Om at et prinsippvedtak av Skatteetaten, om at en framforhandlet avtale med et kollektivtransportselskap om rabatterte periodebilletter for ansatte vil være skattepliktig, er fattet med bakgrunn i en nesten 10 år gammel uttalelse fra Finansdepartementet, og hvorvidt statsråden er enig i denne gamle lovtolkningen

Datert: 16.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av finansminister Siv Jensen

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Rett før årsskiftet fattet Skatteetaten et prinsippvedtak om at en framforhandlet avtale med et kollektivtransportselskap om rabatterte periodebilletter for ansatte vil være skattepliktig (rabatten) gitt at kollektivtransport brukes i forbindelse med arbeid, selv om dette ikke er noe arbeidsgiveren er involvert i. Bakgrunnen for prinsippvedtaket er en nesten 10 år gammel uttalelse fra Finansdepartementet om at dette har skatteplikt.

Er statsråden enig i denne 10 år gamle lovtolkningen?


Les hele debatten