Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til finansministeren

Om at Finansdepartementet nylig avslo fripoliseselskapet Silvers søknad om utsettelse av fristen med å oppfylle nye kapitalkrav, og hvilke konsekvenser en ytterligere utsettelse vil få

Datert: 16.02.2017
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 22.02.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Finansdepartementet avslo nylig fripoliseselskapet Silvers søknad om utsettelse av fristen med å oppfylle nye kapitalkrav. Det vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning. Samtidig er det betydelig risiko for at det medfører et kutt på 30-40 pst. i de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid.

Hvilke negative konsekvenser for henholdsvis staten, Silver og Silvers kunder vil en ytterligere utsettelse på noen måneder medføre?


Les hele debatten