Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som er status i arbeidet med å gi bedre oppfølging av asbesteksponerte, med henvisning til at 200-400 tidligere asbestarbeidere rammes av lungekreft årlig, og det haster å komme med bedre tiltak

Datert: 16.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I et spørretimespørsmål 25. mai i fjor spurte jeg helseministeren hvilke tiltak han vil sette inn for at vi med dagens CT-screening tidligst mulig kan oppdage og behandle lungekreft blant tidligere asbestarbeidere. Statsråden viste til et samarbeid med Arbeidstilsynet, LO og NHO Norsk Industri og at det skulle komme en sluttrapport innen utgangen av 2016. I denne risikogruppa rammes 200-400 av lungekreft årlig, og det haster å komme med bedre tiltak.

Hva er status i arbeidet med å gi bedre oppfølging av asbesteksponerte?


Les hele debatten