Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til næringsministeren

Om at forslag til endringer i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) åpner for at nordisk mannskap kan erstattes av mannskap på lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår, og hvorfor statsråden ønsker en endring som kan ramme nordiske arbeidstakere

Datert: 16.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): I forslag til endringer i forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) legger regjeringen opp til at også ruter Oslo-København og Stavanger/Bergen-Hirtshals med små grep kan flagges til NIS. Dette åpner igjen for at nordisk mannskap kan erstattes av mannskap på lavere lønn og dårligere arbeidsvilkår.

Hvorfor ønsker statsråden denne endringen som kan ramme nordiske arbeidstakere?


Les hele debatten