Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden mener at det gjøres nok for å styrke forskningen og øke kunnskapsnivået og kompetansen om stoffskiftesykdom

Datert: 16.02.2017
Besvart: 08.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Stoffskiftesykdom er mest vanlig hos kvinner. Rundt 140 000 nordmenn har fått diagnosen, men det reelle tallet er sannsynligvis atskillig høyere. Mange går omkring med diffuse plager uten at det blir undersøkt om disse plagene kan ha sammenheng med stoffskiftet. Dessverre er det vanskelig å få stilt en diagnose tidlig.

Mener statsråden det gjøres nok for å styrke forskningen og øke kunnskapsnivået og kompetansen om denne store sykdomsgruppen?


Les hele debatten