Spørretimespørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden vil sørge for at kvinner sikres like god helsehjelp som menn, med bakgrunn i studier som har avslørt at det er kjønnsforskjeller i utredningen og behandlingen av hjerteinfarkt ved norske sykehus

Datert: 16.02.2017
Besvart: 08.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Studier har avslørt at det er kjønnsforskjeller i utredningen og behandlingen av hjerteinfarkt ved norske sykehus. Dette skjer på tross av at internasjonale retningslinjer anbefaler lik behandling av kvinner og menn. At kvinner får dårligere behandling når de rammes av alvorlige 'blålyssykdommer', er fullstendig uakseptabelt. Fagmiljøene har uttrykt bekymring over forskjellsbehandlingen vi nå ser.

Hvordan vil statsråden sørge for at kvinner sikres like god helsehjelp som menn?


Les hele debatten