Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorfor ikke regjeringen gjør mer for å følge opp arbeidet med å få på plass en god barselomsorg basert på de faglige retningslinjene til Helsedirektoratet

Datert: 16.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): En trygg opplevelse av barseltiden har stor betydning for helse, relasjonen mor-barn og hele familiesituasjonen. Mestringsevnen påvirkes av helse, arbeidssituasjon, nettverk, økonomi, utdanning og levemåte. Vi får tilbakemelding på at det går tregt med å få på plass en god barselomsorg basert på de faglige retningslinjene til Helsedirektoratet.

Hvorfor gjør ikke regjeringen mer for å følge opp dette arbeidet?


Les hele debatten