Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Om hva regjeringen har gjort for at offentlige innkjøp skal utelukke palmeolje og andre varer som ødelegger regnskog

Datert: 20.02.2017
Besvart: 08.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Rema 1000 nekter å selge Freias påskeegg i år fordi Mondelez, Freias eier, ikke fjerner palmeoljen fra produktet. I Innst. 294 S (2015-2016) Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold, avgitt 19. mai 2016, sier energi- og miljøkomiteen at det er viktig at det i forskriftene 'stilles krav til at offentlige innkjøp ikke skal bidra til avskoging av regnskog'. En rekke varer kan ødelegge regnskogen, som palmeolje, soya, papir og møbler.

Hva har regjeringen gjort for at offentlige innkjøp skal utelukke palmeolje og andre varer som ødelegger regnskog?


Les hele debatten