Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til innvandrings- og integreringsministeren

Om hvordan statsråden har tenkt å bidra til å løfte frem de positive sidene ved det norske fargerike fellesskapet og det multikulturelle samfunnet i det offentlige ordskiftet, og bidra til å legge til rette for at innvandrere og deres barn lykkes enda bedre i Norge

Datert: 22.02.2017
Besvart: 08.03.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Kan statsråden innrømme de positive sidene ved det norske fargerike og multikulturelle samfunnet og forklare hvordan det norske samfunnet har lykkes med sin innvandrerbefolkning og deres etterkommere, og hvordan har statsråden tenkt å bidra til å løfte frem de positive sidene ved det norske fargerike fellesskapet og det multikulturelle samfunnet i det offentlige ordskiftet, og til å bidra til å legge til rette for at innvandrere og deres barn lykkes enda bedre i Norge?


Les hele debatten