Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til kunnskapsministeren

Om at fylkeskommunane manglar oversikt over opplæringsstatus til 40 pst. av personane over 16 år som er innvilga opphaldsløyve, og som har rett til grunnskoleopplæring for voksne, og kva statsråden vil gjere for å endre på dette

Datert: 01.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ivar Odnes (Sp)

Spørsmål

Ivar Odnes (Sp): Personer over 16 år som er innvilga opphaldsløyve, har rett til grunnskoleopplæring for voksne ved behov for dette. Ifølgje Utdanningsdirektoratet manglar fylkeskommunane oversikt over opplæringsstatus til 40 pst. av desse personane. Desse ungdommane risikerer nå å gå utan opplæringstilbud i opptil halvanna år fra ankomst til opplæring er i gang. Det er fare for at lang ventetid i passivitet kan føre til at kunnskap og ferdigheiter går til spille.

Kva vil statsråden gjere for å endre på dette?


Les hele debatten