Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

Om hvorfor ikke regjeringen lykkes med å legge til rette for nye arbeidsplasser innenfor produksjon av biodrivstoff i Norge

Datert: 02.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Stortinget har lagt opp til en rask økning i andelen biodrivstoff i den norske bilparken. Satsing på biodrivstoff kan gi mange nye arbeidsplasser her i landet. Men det krever langsiktige, forutsigbare rammevilkår og en klar satsing på produksjon av biodrivstoff i Norge. I Klassekampen 1. mars kan vi lese at 'industrien har ingen planer om å trappe opp produksjonen'.

Hvorfor lykkes ikke regjeringen med å legge til rette for nye arbeidsplasser innenfor produksjon av biodrivstoff i Norge?


Les hele debatten