Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hva regjeringen vil gjøre for å snu utviklingen i sysselsettingsgraden, med henvisning til at andelen av befolkningen som er i arbeid og sysselsettingen blant unge var i 2016 den laveste på over 20 år

Datert: 02.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Konjunkturinstitutet i Sverige meldte for få dager siden at Sverige har det sterkeste arbeidsmarkedet i EU. Aldersgruppen 20-64 år har den høyeste sysselsettingsgraden siden 1992. I Norge peker pilene motsatt vei. Andelen av befolkningen som er i arbeid var i 2016 den laveste på over 20 år, og sysselsettingen blant unge var i 2016 den laveste på over 20 år.

Hva vil regjeringen gjøre for å snu utviklingen?


Les hele debatten