Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Om dei alvorlege manglane ved gjennomføringa av politireformen som er avdekka, og kva statsråden vil gjere for å sørge for at politireformen vert gjennomført etter intensjonen

Datert: 02.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Manglane ved gjennomføringa av politireformen, som er avdekka av Difi, Politiforum og VG, er alvorlege. Dårleg styring frå justisministeren og manglande tillit både hjå dei som jobbar i politiet og hjå folk flest gir grunn til uro. Stortinget vedtok ein reform som skulle sikre gode lokale prosessar og som skulle gje oss eit politi som er nær folk, som kjem når folk treng dei, betre polititenester og meir politikraft.

Kva vil statsråden gjere for å sørge for at politireformen vert gjennomført etter intensjonen?


Les hele debatten