Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

Om statsråden kan bekrefte at det blir fremlagt modeller for skatteincentiver på tidligfaseinvesteringer i revidert nasjonalbudsjett, i tråd med Stortingets vedtak om å få konkrete modeller utredet

Datert: 02.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av finansminister Siv Jensen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Norge trenger nye arbeidsplasser, og Arbeiderpartiet fremmer målrettede løsninger for vekstbedrifter fremfor generelle skattekutt som ikke fungerer. I skatteforliket ba Stortinget regjeringen om å utrede skatteincentiver på tidligfaseinvesteringer. I statsbudsjettet kom det bare en omtale. Stortinget vedtok så i høst Arbeiderpartiets forslag om å få konkrete modeller utredet.

Kan statsråden bekrefte at dette blir fremlagt i revidert nasjonalbudsjett?


Les hele debatten