Spørretimespørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorfor regjeringen vil kutte de regionale utviklingsmidlene, med bakgrunn i reiselivsprosjektet Fjell-Norge i Oppland, som ikke ville vært mulig uten regionale midler som har utløst midler fra bedrifter og fra andre

Datert: 02.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): I Oppland har prosjektet Fjell-Norge, et reiselivsprosjekt som systematisk har satset på å koordinere tiltak for å skape større trafikk i fjellområdene, nytt godt av regionale utviklingsmidler. Dette arbeidet innebærer en langsiktig satsing i samarbeid med fylkeskommunen, næringslivet og Innovasjon Norge. Fylkesordføreren i Oppland skriver 14. november 2016 i Gudbrandsdølen Dagningen at 'uten regionale midler som har utløst midler fra bedrifter og fra andre ville satsinga ikke vært mulig'.

Hvorfor vil regjeringen kutte de regionale utviklingsmidlene?


Les hele debatten