Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om at det fra 2014 har vært en dobling av volds- og trusselhendelser mot ansatte i norske fengsel, og hvorvidt statsråden fortsatt står for uttalelsene om at krav til effektivisering aldri vil kompromisse med sikkerheten

Datert: 02.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Fra 2014 har det vært en dobling av volds- og trusselhendelser mot ansatte i norske fengsel. For kort tid siden ble en innsatt drept. Fagforeningene har lenge levert bekymringsmeldinger. I Aftenposten kunne vi lese at justisministeren understrekte at han ikke har noen indikasjoner på nedgang i bemanningen de siste årene. Han sa videre: 'Det er krav til effektivisering her som på alle andre områder. De kravene vil aldri kompromisse med sikkerheten i norske fengsel'.

Står statsråden fortsatt for disse uttalelsene?


Les hele debatten