Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse- og omsorgsministeren

Om ikke statsråden frykter at nedlegging av akuttkirurgi ved lokalsykehus vil føre til pasientdød

Datert: 02.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Akuttkirurgien ved lokalsykehus i Odda, Narvik, Volda, Flekkefjord og Lofoten står i fare for å legges ned. I et værhardt land kan ambulansehelikopter tidvis være umulig. I slike tilfeller 'kan pasienten dø fordi den 'gylne timen' blir brukt på transport og ikke knivtid', som en akuttsykepleier skriver i en kronikk på NRK Ytring.

Frykter ikke statsråden at nedlegging av akuttkirurgi vil føre til pasientdød?


Les hele debatten