Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til næringsministeren

Om når reiselivsmeldinga kjem, og korleis Høgre-Framstegsparti-regjeringa vil leggje til rette for at reiselivsveksten også gir nye heilårs arbeidsplassar i heile landet

Datert: 02.03.2017
Besvart på vegne av: Næringsministeren
Besvart: 08.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Reiselivet går godt, men næringa etterlyser politikk. I Dagsavisen kunne vi lese at reiselivsdirektøren i Virke reagerte med 'djup skuffelse' på nyheita om at reiselivsmeldinga nok ein gong var forseinka.

Når kjem meldinga, og korleis vil Høgre-Framstegsparti-regjeringa leggje til rette for at reiselivsveksten også gir nye heilårs arbeidsplassar i heile landet?


Les hele debatten