Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kunnskapsministeren

Om at SFO-tilbudet mange steder er under enhver kritikk for barn med spesielle behov, og hvordan statsråden kan sikre at overgangen fra skole til SFO ikke resulterer i store sosiale og psykiske problemer for mange av dem

Datert: 08.03.2017
Besvart: 22.03.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det er hjemlet i opplæringslova § 13-7 at kommunene skal ha et SFO-tilbud til barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. SFO-tilbudet er mange steder under enhver kritikk for barn med spesielle behov.

Hvordan kan statsråden sikre at overgangen fra skole til SFO ikke resulterer i store sosiale og psykiske problemer for mange av dem?


Les hele debatten