Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

Om hvordan vi skal klare å opprettholde kvaliteten i opplæringen av offiserer ved Sjøkrigsskolen med kutt på over 500 mill. kroner, 265 færre årsverk, og når utdanningen reduseres med ett år

Datert: 02.03.2017
Besvart: 22.03.2017 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Sjøkrigsskolen utdanner offiserer som skal lede og drifte de mest moderne og avanserte systemer om bord på krigsfartøyene, lede personell i kamp og bruke effektiv maktanvendelse på vegne av befolkningen.

Hvordan mener statsråden vi skal klare å opprettholde kvaliteten i opplæringen med kutt på over 500 mill. kroner, 265 færre årsverk, når utdanningen reduseres med ett år, og hovedinnsparingen skal tas innen nivådannende utdanninger, som utgjør halvparten av utdanningssektoren i Forsvarets totalbudsjett?


Les hele debatten