Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til arbeids- og sosialministeren

Om hvor potten til likelønn ble av, med henvisning til at det fortsatt står på nettsidene at Høyre foreslår at det skal innføres en kompetansepott for oppgjørene i offentlig sektor

Datert: 08.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Da vil jeg vil be arbeidsministeren om å komme tilbake, slik at vi kan fortsette å snakke om 8. mars. Det passer seg i dag.

Vi har en samfunnsutvikling i Norge hvor ulikheten i makt og rikdom øker. Vi har en regjering som gjennom en rekke politiske tiltak aktivt heier på denne utviklingen. Når forskjellene øker, ser vi også at det er negativt for likestillingen, på felt etter felt. Forskjellspolitikk er kvinnefiendtlig. Når regjeringen deler ut store skattekutt til dem som har mest fra før, vet vi at blant dem er det klart flest menn. Når høyresiden heier på en politikk for mer kommersialisering av velferd, vet vi at svært mange av dem som får svekket sine pensjonsordninger og sine arbeidsbetingelser, er kvinner.

Det er én ting Høyre lovet å gjøre noe med før dette valget, og det er det store lønnsgapet mellom kvinner og menn. Erna Solberg var i flere år som opposisjonspolitiker veldig aktiv i likelønnsdebatten og lovet helt konkret det Høyre har kalt en kompetansepott, for å gjøre noe med lønnsgapet mellom de kvinnedominerte gruppene med høyere utdanning og de mannsdominerte gruppene. Vi er fortsatt – fire år inn i Høyres regjeringsperiode – langt, langt unna målet om likelønn, og det er vanskelig å få øye på noen tiltak som monner. På Høyres nettside kan vi fortsatt lese:

«Høyre foreslår at det skal innføres en kompetansepott for oppgjørene i offentlig sektor.»

Det er også understreket at dette skal være en pott av en ordentlig størrelse, «utenfor de ordinære rammene for lønnsoppgjøret». Hvor ble potten til likelønn av?


Les hele debatten