Muntlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om statsråden er fornøyd med utviklingen av arbeidsledigheten, sysselsettingsgraden og antallet sosialhjelpsmottakere under denne regjeringa

Datert: 08.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Etter snart 3,5 år med den mest høyreorienterte regjeringa Norge har hatt i moderne tid, ser vi klare resultater av politikken:

Forskjellene i Norge øker.

Arbeidsledigheten holder seg høy og stiger fortsatt i noen fylker, bl.a. i mitt hjemfylke, Vestfold, der økningen har vært på 6 pst. det siste året.

Sysselsettingsgraden har gått ned, fra 68,5 pst. til 66,8 pst., fra 2013 til 2016.

Enda mer alvorlig: Vi ser nå også at arbeidsstyrken blir redusert.

Samtidig ser vi at antallet sosialhjelpsmottakere øker. Antallet langtids sosialhjelpsmottakere øker. Andelen uføre går opp med 4 pst. fra 2013 til 2016. Og for ungdom fra 18 til 29 år er det faktisk en økning i uførhet på 37 pst. Flere unge er utenfor.

Er statsråden fornøyd med utviklingen i Norge under denne regjeringa?


Les hele debatten