Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne- og likestillingsministeren

Om hva statsråden gjør for at mennesker med psykisk utviklingshemming kan bo i selveierbolig

Datert: 14.03.2017
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 22.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): I Norge har det vært en villet politikk over mange år at alle skal kunne eie sin egen bolig. I Haugesund gikk flere foreldre til unge mennesker med ulike hjelpebehov sammen og stiftet borettslag, bygget leiligheter og sikret selveierbolig for ungdommer som fort havner utenfor boligmarkedet i en leid leilighet i sitt voksenliv.

Hva gjør statsråden for at mennesker med psykisk utviklingshemming kan bo i selveierbolig?


Les hele debatten