Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden mener at politiet i dag har tilstrekkelige virkemidler til rådighet for å etterforske og få pådømt arbeidslivskriminalitet

Datert: 14.03.2017
Besvart: 22.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen må ta sin del av ansvaret for at det bygges for få boliger. Men de må også sikre at boligbyggingen foregår i lovlige former, både når det gjelder lønns- og ansettelsesforhold, helse, miljø og sikkerhet, skattelovgivning mv. Byggebransjen er en særlig utsatt bransje for useriøse aktører.

Mener statsråden politiet i dag har tilstrekkelige virkemidler til rådighet for å etterforske og få pådømt arbeidslivskriminalitet?


Les hele debatten