Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å følge opp Sivilombudsmannens rapport fra Norgerhaven fengsel, som viser at innsattes pasientrettigheter ikke er ivaretatt og at helsetilbudet ikke er tilfredsstillende

Datert: 16.03.2017
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 22.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Sivilombudsmannens rapport fra Norgerhaven fengsel viser at innsattes pasientrettigheter ikke er ivaretatt og at helsetilbudet ikke er tilfredsstillende. Han peker på at innsatte med kroniske og ikke-akutte sykdommer ikke blir sikret oppfølging av spesialisthelsetjenesten, og at de innsatte ikke har reell tilgang til en effektiv klageordning for helsehjelp.

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp funnene slik at helsetilbudet og pasientrettighetene til de innsatte blir ivaretatt?


Les hele debatten