Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorvidt det er forsvarlig å redusere på tilgjengelighetskravene i nye boligbygg slik regjeringen nå foreslår, i lys av at det er et politisk ønske at folk skal bo lengst mulig hjemme i tilrettelagte hjem, fremfor institusjoner

Datert: 16.03.2017
Besvart: 22.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Andelen av eldre øker. Om lag 10 pst. av dagens boligmasse er ansett å være tilgjengelig for alle. Det er et politisk ønske at folk skal bo lengst mulig hjemme i tilrettelagte hjem, fremfor institusjoner. Flere høringsinstanser har reagert på endringene i TEK 17.

Mener statsråden at det i lys av dette er forsvarlig å redusere på tilgjengelighetskravene i nye boligbygg slik regjeringen nå foreslår?


Les hele debatten