Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om hvorvidt statsrådens uttalelser om at regjeringen har jobbet aktivt opp mot EUs institusjoner for å ivareta norske interesser og sikre en balanse mellom næringsinteresser, betyr at Norge har jobbet aktivt mot ordlyden i EU-parlamentets resolusjon om EUs arktispolitikk

Datert: 16.03.2017
Besvart: 22.03.2017 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Frank Bakke-Jensen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): EU-minister Frank Bakke-Jensen siteres i ifinnmark.no 6. mars på at regjeringen har 'jobbet aktivt opp mot EUs institusjoner for å ivareta norske interesser og sikre en balanse mellom næringsinteresser og vern'.

Betyr det at Norge har jobbet aktivt mot følgende ordlyd i EU-parlamentets resolusjon om EUs arktispolitikk: 'a future total ban on the extraction of Arctic oil and gas in order to achieve the goal of a low carbon economy', jf. § 13 i (2016/2228 (INI))?


Les hele debatten