Spørretimespørsmål fra Jorid Holstad Nordmelan (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hva statsråden og regjeringen vil gjøre for at det skal bygges flere boliger i distriktene, med bakgrunn i at det kan være ulønnsomt og vanskelig å få igjen pengene ved salg

Datert: 16.03.2017
Besvart: 22.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jorid Holstad Nordmelan (A)

Spørsmål

Jorid Holstad Nordmelan (A): Vi kan med jevne mellomrom lese i mediene at det kan være ulønnsomt å bygge nye boliger i distriktene, fordi det kan være vanskelig å få igjen pengene ved salg. Noen steder er materiellet til og med dyrere enn verdien på huset. Og det er før man regner med kostnaden ved å bruke fagfolk. Når bankene også tar lav panteverdi i husene, blir det vanskelig å få bygget nytt.

Hva vil statsråden og regjeringen gjøre for at det skal bygges flere boliger i distriktene?


Les hele debatten