Spørretimespørsmål fra Anna Ljunggren (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorvidt statsråden mener at praksisen ved Norgerhaven fengsel er akseptabel, med eksempel i at innsatte rutinemessig blir påsatt tvangsmiddelet BodyCuff under flytransport, og om han vil endre praksisen i tråd med Sivilombudsmannens anbefalinger

Datert: 16.03.2017
Besvart: 22.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Sivilombudsmannen har gjort alvorlige funn ved sitt besøk i Norgerhaven fengsel. Heriblant at innsatte blir rutinemessig påsatt tvangsmiddelet BodyCuff under flytransport, uten individuell vurdering og skriftlig vedtak. Sivilombudsmannen sier i sin rapport at denne praksisen ikke er akseptabel.

Mener statsråden praksisen er akseptabel, og vil han endre praksisen i tråd med Sivilombudsmannens anbefalinger?


Les hele debatten