Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil sette i gang arbeidet med innholdsmerking av alkoholholdig drikk, med bakgrunn i at det nå er mulig for Norge å innføre egne merkekrav som går ut over EUs minstestandarder

Datert: 23.03.2017
Besvart: 29.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Da Stortinget behandlet Senterpartiets representantforslag om innholdsmerking av alkoholholdig drikk, skrev regjeringen og Venstre i innstillingen at det er mye positivt med innholdsmerking av alkohol, men at de ville avvente rapporten fra Europakommisjonen, jf. Innst. 164 S (2014-2015) om emnet. Nå har denne rapporten kommet, og det er mulig for Norge å innføre egne merkekrav som går ut over EUs minstestandarder.

Vil statsråden nå sette i gang dette arbeidet?


Les hele debatten