Spørretimespørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Om statsråden synes det er bekymringsverdig at inntektsforskjellene øker såpass kraftig med dagens regjering

Datert: 23.03.2017
Besvart: 29.03.2017 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Etter en nedgang i inntektsulikhet, målt ved den såkalte Gini-koeffisienten, under Stoltenberg II-regjeringen, ser vi at ulikhetene øker kraftig etter at Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen tiltrådte. Fasiten etter fire budsjetter er at landets aller rikeste får 160 ganger mer i skattekutt enn hva de 94 prosentene med lavest formue får i snitt.

Synes statsråden det er bekymringsverdig at inntektsforskjellene øker såpass kraftig med dagens regjering?


Les hele debatten