Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorvidt det er klokt å videreføre den politiske linjen regjeringen har ført siden 2013, med henvisning til at andelen som ikke er i arbeid i 2016, var den høyeste på over 20 år, antallet unge uføre har økt og flere unge er utenfor arbeid, utdanning og aktivitet

Datert: 23.03.2017
Besvart: 29.03.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Høy sysselsetting er det viktigste tiltaket mot økte forskjeller. På Høyres landsmøte i 2013 sa Erna Solberg: 'Vi må få flere som i dag ramler utenfor arbeidslivet til å forbli innenfor.' Fasiten etter drøyt tre år med Høyre-regjering er at andelen som ikke er i arbeid i 2016, var den høyeste på over 20 år. Antallet unge uføre har økt med 37 pst. Flere unge er utenfor arbeid, utdanning og aktivitet.

Med grunnlag i disse resultater mener regjeringen det er klokt å videreføre den politiske linjen de har ført siden 2013?


Les hele debatten