Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

Om hvorvidt statsråden er bekymret for at den rekordhøye ledigheten vil føre til økte forskjeller

Datert: 23.03.2017
Besvart: 29.03.2017 av finansminister Siv Jensen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Det viktigste økonomiske skillet går mellom dem som er innenfor og dem som er utenfor arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten har i perioden vært rekordhøy, andelen i arbeid er den laveste på 20 år, og det skapes nesten ikke jobber i privat sektor. På Vestlandet tar foreldre ungene ut av SFO og barnehage fordi pengene ikke strekker til. Unge familier tvinges til å flytte. Forskjellene mellom dem som har, og dem som ikke har, blir større.

Er statsråden bekymret for at den rekordhøye ledigheten vil føre til økte forskjeller?


Les hele debatten