Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Om statsråden vil følge opp Stortingets vedtak om at all oppvarming av bygg skal være fossilfri, med henvisning til at regjeringen har sendt på høring et forslag som ikke inkluderer fossil gass, og som åpner for at spisslast i næringsbygg og i fjernvarmen kan bruke olje

Datert: 23.03.2017
Besvart: 29.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Stortinget har vedtatt at all oppvarming av bygg skal være fossilfri. Regjeringen har ikke fulgt opp, ved at de har sendt på høring et forslag som ikke inkluderer fossil gass, og som åpner for at spisslast i næringsbygg og i fjernvarmen kan bruke olje. Nå har fagetatene gitt sine høringsinnspill.

Vil statsråden nå følge opp Stortingets vedtak?


Les hele debatten