Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Om hva regjeringen har gjort for å hindre skatteflukt, og hva som er statsministerens syn på skatteflyktninger

Datert: 22.03.2017
Besvart: 22.03.2017 av statsminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Skatteflukt undergraver velferdsstaten, fellesskapets inntekter og er et slag mot norsk nærings- og arbeidsliv. Når folk fra den økonomiske eliten flytter pengene sine ut av landet for å slippe å betale skatt, vender de på mange måter ryggen til fellesskapet. Penger som forsvinner, kunne gått til helse, til folk som har lite, eller til lærerløft, som vi nettopp snakket om, og det har også den konsekvens at andre må bidra med mer, fordi noen med mye velger ikke å bidra.

Hvis vi skal gjøre noe med dette her, må vi ha internasjonalt samarbeid for å hindre skattekonkurranse. Vi må også som politikere vise holdning. Derfor lurer jeg på: Hva har regjeringen gjort for å hindre skatteflukt, og hva er statsministerens syn på skatteflyktninger?


Les hele debatten