Muntlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til klima- og miljøministeren

Om statsråden har noen som helst forståelse for innbyggerne i Slettås’ situasjon og vil ta initiativ til felling av ulveflokken, som ser ut til å være svært nærgående

Datert: 29.03.2017
Besvart: 29.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Mitt spørsmål går til statsråd Vidar Helgesen.

Vi har nå i mange måneder hatt en høylytt debatt om den stadig voksende bestanden av ulv og regjeringas totale handlingslammelse for å kunne få bestanden ned på det nivået som Stortinget har bestemt. Statsrådens overprøving av rovviltnemndenes vedtak om felling før jul handler mer om politisk trenering enn om juss.

Den 6. mars var det bred mediedekning da statsråden besøkte folk i bygda Slettås i Trysil kommune. Han uttrykte forståelse for folks uro og redsel og sa ifølge NRK at han hadde latt seg farge av inntrykkene.

Ulv er observert inne på gårdsplassen til folk, og det skaper naturlig nok redsel. Fra før av vet vi at ulven har fratatt mange levebrødet og muligheten til utmarksbeite og husdyrhold. Muligheten til å drive tradisjonell jakt er blitt begrenset, og bestanden av bl.a. elg er betydelig redusert. Belastningene for mange er store.

Ulvene i Slettås ser ut til å være svært nærgående. For bare få dager siden fikk de samme folkene som statsråden besøkte, beskjed om at myndighetene hadde sagt nei til å felle Slettås-flokken, som kommunen hadde søkt om.

Har statsråden noen som helst forståelse for innbyggerne i Slettås’ situasjon, og vil statsråden ta initiativ til felling av denne flokken?


Les hele debatten