Spørretimespørsmål fra Marianne Aasen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om at arrestanter vil måtte transporteres til Oslo når arresten i Sandvika skal legges ned, hvorvidt dette er riktig bruk av politiets tid, og hvorfor arresten legges ned når politistasjonen skal bestå

Datert: 30.03.2017
Besvart: 05.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Det er besluttet at arresten i Sandvika skal legges ned. I stedet skal arrestanter kjøres til Grønland i Oslo. Det er ikke veldig langt, men det er mange som vil måtte transporteres til Oslo. I dag har arresten i Sandvika 1 600 arrestanter årlig, og dette vil ifølge Budstikka medføre 55 000 ekstra kilometer transport for politiet.

Er det riktig bruk av politiets tid, og hvorfor legge ned denne arresten når politistasjonen skal bestå nettopp i Sandvika?


Les hele debatten